fbpx

Ilmoittaudu ilmaiseen StatBun Early Access -ohjelmaan 

strategisesti älykästä henkilöstöjohtamista

Menesty älykkään HR-raportoinnin ja -analytiikan avulla

Älykkäämpi liiketoiminta. Parempi suorituskyky.

Edistyksellinen HR-analytiikka liiketoimintalähtöiseen henkilöstöjohtamiseen

StatBunissa yhdistät monipuolisesti eri datalähteitä, tuotat edistyksellisten HR-tunnuslukumittarien avulla tietoa päätöksenteon tueksi ja seuraat henkilöstojohtamisen vaikutusta liiketoiminnan menestykseen. Hyödyntämällä tilastodataa henkilöstöanalytiikan tukena ymmärrät myös HR:n nykytilaa suhteessa muihin yrityksiin.

ihmisanalytiikkaA strategiseen henkilöstöjohtamiseen

HR-raportoinnista HR-analytiikkaan

StatBunin avulla kokoat yhteen luotettavaa, relevanttia HR-dataa sekä mittaat keskeisiä HR-tunnuslukuja helposti. Selkeän, informatiivisen dashboard-näkymän ansiosta seuraat ja raportoit henkilöstön nykytilaa sekä HR-toimenpiteiden vaikutuksia vaivatta. Laajan tilastoaineiston pohjalta voit myös vertailla HR-tunnuslukuja muihin toimijoihin sekä asettaa sinulle parhaat benchmarkit.

StatBunin edistyksellisten HR-raporttien ja -analytiikan avulla tuot tietoon pohjautuvaa näkemystä liiketoiminnan kannalta tärkeään päätöksentekoon. Teet henkilöstöjohtamisesta ja päätöksenteosta läpinäkyvää vahvistaen henkilöstöjohtamista liiketoiminnan strategisena voimavarana.

Rekisteröidy Early Access ohjelmaan ja koe ensimmäiset älykkään HR-raportoinnin ja suunnittelun hyödyt maksutta.

Rekisteröidy

tärkeimmät HR-tunnusluvut

Tietoon pohjautuvaa henkilöstöjohtamista

Seuraa liiketoimintasi ja henkilöstöjohtamisen kannalta tärkeimpiä tunnuslukuja ja hyödynnä tietoa paremman päätöksenteon ja johtamisen tukena. StatBunista löydät monipuoliset HR-tunnusluvut seuraaviin mittaristoihin:

  • henkilöstö
  • työsuhde
  • työaika
  • lomat ja poissaolot
  • palkkatiedot
  • koulutustietojen seuranta
  • kehityskeskustelut
  • varhaisen puuttumisen malli

monipuolset tunnuslukumittarit

Yhdistä HR-data muuhun liiketoiminnan dataan

Yhdistämällä HR-datan muuhun liiketoiminnasta kerättävään dataan saat käyttöösi uusia, edistyneitä mittareita johtamisen tueksi. Monipuolisesti datalähteitä yhdistävän tiedon pohjalta arvioit HR:n nykytilaa sekä erilaisten toimenpiteiden tarvetta ja vaikuttavuutta suhteessa liiketoiminnan suorituskykyyn. Esimerkiksi HR- ja talouden datan yhdistäminen lisää ymmärrystäsi henkilöstöhallinnon vaikutuksista liiketoiminnan talouteen. Millainen on työntekijää kohti tuotettu käyttökate ja mitä se kertoo yrityksen tuloskyvystä? Miten työtyytyväisyysindeksin muutokset heijastuvat liikevaihtoon ja kassavirtaan?

Jotta maailmassa olisi enemmän paremmin menestyviä yrityksiä.

Rekisteröidy